LOGOhrátky a ZPĚVOhrátky

Logo – jsou zaměřené na upevňování jednotlivých hlásek, rozvíjí řeč a slovní zásobu, upevňují paměť (básničky, říkanky) a myšlení, probouzí fantazii a kreativitu (vytváření příběhů, vlastní nápady).

Zpěvo – dech (dechové techniky), hlas (zpěv, křik), intonace, melodie a rytmizace rozvíjí jemnější vnímání vlastního těla.

Propojením těchto složek (jogohrátky + logohrátky + zpěvohrátky) tedy přirozeného pohybu, dechu a řeči se utváří celistvá osobnost dítěte s mnoha možnostmi.